Proizvodi

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Pasta za domaćinstvo

Sadr`i ekstrakt koprive, bosiljka i glicerin tako da blagotvorno deluje na ko`u. Ne sadr`i u sebi pesak, ve} mikrokozmeti~ke kuglice, tako da ne ostavlja tragove ni na najfinijim povr{inama. Koristi se za ~i{}enje jako zaprljanih povr{ina koje istovremeno dezinfikuje i dezodori{e. Na vla`nu povr{inu nanesemo tanak sloj paste, ostavimo da deluje 15 minuta i operemo ili prebri{emo vla`nom krpom. Efikasno skida kamenac i odma{}uje. ^isti kerami~ke povr{ine, podove, {porete, posu|e, metalne predmete, nakit, tkanine, jako zaprljane ruke.

Vitamin C serum

Serum sa vitaminom C

Retinol + Squalane serum

Retinol + Squalane serum